Szkolenie europejskie

ZALETY EUROPEJSKIEGO SZKOLNICTWA 
 
     Coraz więcej osób z terenów b. ZSSR chce studiować za granicą. Cel ten jest uzasadniony. Wykształcenie zdobyte za granicą jest nie tylko prestiżowe, ale także opłacalne. Obecnie rosyjski lub ukraiński dyplom uczelni nie zawsze jest traktowany przez pracodawcę jako wystarczający argument, aby uzyskać dobrą pracę w dużej międzynarodowej firmie.
 
     W przeciwieństwie do rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego skolenia, które skupiają się na teorii, w Europie więcej uwagi poświęca się praktyce, która jest bardzo potrzebna do pracy na współczesnym rynku.
 
     Każdy, kto kiedykolwiek myślał o karierze, zdaje sobie sprawę, że aby zbudować przyszłość swoimi rękoma, musimy od początku dobrze układać cegły swojego sukcesu.
 
Szkolnictwo na europejskiej uczelni otwiera wiele perspektyw dla studentów:
 
  • otrzymanie międzynarodowego zertifikatu, który jest wysoko ceniony przez pracodawców w różnych krajach. Zertifikat zgodny z europejskimi ramami kwalifikacji zawsze będzie dużym plusem przy ubieganiu się o pracę;
 
  • nowe perspektywy w budowaniu kariery;
 
  • opanowanie nowoczesnych międzynarodowych umiejętności i technik;
 
  • możliwość pracy i ciągłego rozwoju w każdej sferze międzynarodowej;
 
  • możliwość uzyskania prestiżowej pracy zaraz po ukończeniu studiów, a w przyszłości dobrze płatnej pracy;
 
  • pozwala łatwiej znaleźć pracę za granicą i na rodzimym rynku;
 
  • ścisła współpraca uczelni z dużymi międzynarodowymi firmami ułatwia znalezienie stażu, odbycia praktyki i zdobycia ogromnego doświadczenia w dalszej pracy. Prawie przy każdym uniwersytecie działa Biuro Karier, które pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu pracy itp.