Kształcenie na odległość

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej z wykorzystaniem Internetu. Nauczanie na odległość to forma nauki z wykorzystaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, które zapewniają interaktywną komunikację wykładowców ze studentami na różnych etapach kształcenia, a także materiały do samodzielnej nauki. Oznacza to, że nauka odbywa się zdalnie, bez konieczności obecności studentów na uczelni.
 
Nie należy mylić kształcenia na odległość ze studiami zaocznymi. Studenci zaoczni są zobowiązani do uczęszczania na wykłady, zdawania zaliczeń i egzaminów, natomiast w kształceniu na odległość nie jest to warunkiem koniecznym. Poza wygodą w formie mobilności, jest to tańsza forma kształcenia, niż zdobywanie europejskiego wykształcenia w trybie dziennym, ponieważ student nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z nauką w innym kraju.
 
Na każdej z uczelni, oprócz realizacji przedmiotów obowiązkowych, istnieje możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych. Dzięki takiej elastyczności student sam tworzy program nauczania.
 
Kształcenie na odległość nie ogranicza się jedynie do otrzymania wyższego wykształcenia. Dajemy możliwość odbycia kursów i otrzymania certyfikatów, przebywając w domu lub w miejscu pracy.
 
Zadania, materiały dydaktyczne, testy, kolokwia, tematy referatów i innych prac są przekazywane w formie elektronicznej.
 
Odpowiedzi do zadań, testów i kolokwiów, a także referaty i inne rodzaje prac pisemnych są wysyłane studentom w formie elektronicznej.
 
Potwierdzenie otrzymania prac i informacje o zdaniu bądź niezdaniu zaliczenia są przekazywane drogą elektroniczną.
 
Wszystkie zajęcia pogrupowane są w modułach tematycznych przez cały rok akademicki. Praktyczne zajęcia, seminaria, konferencje i kongresy odbywają się także w trakcie roku szkolnego.
 
Aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje i dyplom, student powinien:
  • przygotować i przedstawić referaty ze wszystkich przedmiotów po odbyciu określonych modułów tematycznych;
  • pozytywnie zdać wszystkie testy i kolokwia;
  • napisać i obronić pracę na umówiony wcześniej temat;

Informacja ta znajduje się na naszej stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych.