Podstawowe kursy

Podstawy aromaterapii:
zasady stosowania i olejki bazowe. Klasyfikacja aromatów. Właściwości i mechanizm działania na organizm człowieka. Sporządzanie mieszanek zdrowotnych.
/ Basics of aromatherapy.
/ Основы ароматерапии:
Основные правила и базовые масла. Классификация ароматов. Свойства и механизм действия на организм человека. Составление целительных смесей.
 
 
 
Podstawy wiedzy ajurwedyjskiej:
Podstawowe zasady ajurwedy. Teoria zasad konstytucyjnych (Trzy Dośa). Teoria smaków. Siedem głównych typów konstytucji.
/ Fundamentals of Ayurvedic knowledge
/Основы Аюрведических знаний:
Базовые принципы Аюрведы. Теория конституативных принципов (Три Доша). Теория вкусов. Семь основных типов конституции.
 
 
 
Podstawy Chińskej astrologii
Ba Zi:
Tworzenie mapy. 10 rodzajów siły osobowości. Niebiańskie pnie ukryte w ziemskich gałęziach 10 bóstw. 5 bóstw. Symboliczne gwiazdy. Czytanie map.
/ Fundamentals of Ba Zi
/Основы китайской астрологии Ба Цзы:
Построение карты. 10 типов Господина Дня. Небесные стволы, скрытые в земных вервях. 10 божеств. 5 божеств. Символические звезды. Чтение карты.
 
 
 
Podstawy litoterapii:
Klasyfikacja minerałów. Półszlachetne i szlachetne kamienie. Magiczny i bioenergoterapeutyczny wpływ na człowieka. Wybór talizmanu.
/Basics of Lithotherapie
/Основы литотерапии:
Классификация минералов. Поделочные и драгоценные камни. Магическое и биоэнергетическое воздействие на человека. Подбор камня-помощника.
 
 
 
Podstawy wiedzy metafizycznej:
Prawa wszechświata. Pochodzenie życia na Ziemi. Pojawienie się człowieka współczesnego. Nauka o Yin - Yang. Koncepcja 5 elementów.
/Fundamentals of metaphysical knowledge
/Основы метафизических знаний:
Законы Вселенной. Происхождение жизни на Земле. Появление современного человека. Учение об Инь – Ян. Концепция 5-ти элементов.
 
 
 
Podstawy żywienia:
Potrzeby energetyczne. Węglowodany. Białka. Tłuszcze. Trawienie i wchłanianie. Aminokwasy, sole mineralne, mikroelementy i witaminy. Wody. Zasady odżywiania się. Dieta. Oczyszczanie organizmu.
/Basics of Nutrition
/Основы нутрициологии:
Энергетическая потребность. Углеводы. Белки. Жиры. Пищеварение и всасывание. Аминокислоты, минеральные вещества, микроэлементы, витамины. Вода. Принципы питания. Рационы и диеты. Очищение организма. 
 
 
 
Podstawy tradycyjnej chińskiej medycyny:
Qi, kwintesencja Jing, krew płyny ustrojowe, duch życia Shen; Chien-Fu; związki między organami; wymiana składników odżywczych, płynów i krwi; meridiany i naczynia; przyczyny pojawienia się choroby; patogeneza Fu.
/ Based on traditional Chinese medicine
/Основы Традиционной китайской медицины:
Ци, квинтэссенция Цзин, кровь, жидкости тела, жизненный дух Шэнь; полые и плотные органы; отношения между органами; обмен питательных веществ, жидкостей и крови; меридианы и побочные сосуды; причины возникновения болезней; патогенез болезней плотных органов.
 
 
 
Podstawy farmakognozji:
Połączenie i dopasowanie roślin przy sporządzaniu mieszanek aromatycznych i medycznych.
/ Fundamentals of Pharmacognosy
/Основы фармакогнозии:
Сочетание и совместимость растений при составлении ароматических и лечебных сборов.
 
 
 
Podstawy fitoterapii:
Klasyfikacja roślin. Właściwości lecznicze roślin. Zasady połączeń roślin, przechowywania i wykorzystywania. Połączenia roślin.
/ Basics of phytotherapy
/Основы фитотерапии:
Классификация растений. Лечебные свойства растений.Правила сбора, хранения и использования. Составление сборов.
 
 
 
Podstawy Feng Shui - 1
/ Basics of Feng Shui
/Основы Фэншуй:
Сань Хе и Сань Юань. Ба Гуа. Хе Ту и Ло Шу. Сектора и дворцы на плане; разметка секторов; выбор направлений. Триграммы. Гуа года рождения. Формы. Внешнее окружение.

 
 
Podstawy Feng Shui - 2
Zasady rozmieszczania wody. Koncepcja Sha. Rozmieszczenie drzwi. Wygląd wnętrza. Wybór cel. Wewnętrzny układ domu i biura. Wędrująca gwiazda. Kwiat brzoskwiniowy.
/ Basic Course Feng Shui
/ Базовый курс Фэншуй
Правила размещения воды. Понятие Ша. Размещение двери. Формы в интерьере. Выбор направления. Внутреннее обустройство жилища и офиса. Путешествующая Лошадь. Звезда Академика. Персиковый Цвет.