Rektorat

    
Instytut zarządza Rektor Instytutu. Prezes Zarządu jest Rektorem Instytutu, też reprezentuje Instytut w różnych przypadkach.

Najwyższym organem jest Rada opiniodawcze Naukowa. 
Rada Naukowa, oprócz rektora Instytutu i jego zastępca, obejmuje dziekanów.


Prezes ZarząduRektor Instytutu, 
doktor medycyny i pedagogiki, 
Pan Sergii Ovsii 

E-mail: reintitution@gmail.com