Studia podyplomowe

Studia podyplomowe
Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.

Studia podyplomowe w Polsce
Po ich zakończeniu otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (nie jest to dyplom). Program kształcenia studiów podyplomowych wymagać może złożenia przez słuchacza pracy końcowej lub egzaminu końcowego. W Polsce dostępne są studia podyplomowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Polsce w roku akademickim 2014/2015 na studiach podyplomowych kształciło się 215 000 osób.

Studia podyplomowe w Niemczech
Niemiecka Ustawa o szkolnictwie wyższym rozróżnia:
·         studia podyplomowe (Aufbaustudium),
·         studia uzupełniające (Ergänzungsstudium),
·         studia dodatkowe (Zusatzstudium).
 


Informacja ta znajduje się na naszej stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych.